Politica de protecție a datelor personale

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR TALE CU CARACTER PERSONAL

Societatea noastră Grain Trip Bakery SRL, cu sediul în București, str. Constantin Brancoveanu, nr. 10, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/10269/2017, cod unic de înregistrare 37830607, telefon 0314014053, e-mail contact@graintrip.ro, website: www.graintrip.ro (în continuare „Grain Trip” sau „noi”).

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „Regulamentul„), aplicat de toate statele Uniunii Europene, inclusiv România.

In calitatea noastră de operator al datelor tale cu caracter personal in vederea prelucrarii datelor tale cu caracter personal, îți comunicăm prezenta informare.

 1. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Cu ocazia crearii unui cont de utilizator sau a transmiterii unei solicitari de contact, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • nume, prenume
 • date de contact (email, numărul de telefon),
 • Adresa fizica (numai pentru onorarea unor comenzi).
 1. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR, TEMEIUL LEGAL ȘI PERSOANELE CĂTRE CARE LE TRANSMITEM

Datele tale sunt solicitate în vederea crearii unui cont de utilizator sau in vederea onorarii solicitarii tale transmise prin formularul de contact.

Datele tale sunt necesare pentru prelucrarea eventualelor comenzi plasate sau pentru a iti raspunde la solicitari.

 1. TEMEIUL LEGAL

Grain Trip îți solicită și prelucrează datele în baza legilor aplicabile în vigoare.

Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate de Grain Trip, după cum urmează:

 • Pentru a iti fi creat si mentinut un cont de utilizator ;
 • Pentru a iti fi onorate comenzile ;
 • Pentru a ti se raspunde la solicitarile initiate prin formularul de contact.
 1. PERSOANELE CĂTRE CARE TRANSMITEM DATELE

Datele vor fi colectate doar în cadrul Grain Trip, vor fi folosite exclusiv de către Grain Trip în scopurile declarate mai sus si nu vor face obiectul vreunui transfer către o altă persoană, cu excepția partenerilor operationali (parteneri care asigura stocarea datelor etc.).

 1. DREPTURILE TALE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Potrivit Regulamentului ai următoarele drepturi privind datele tale cu caracter personal: (i) accesul la datele personale; (ii) rectificarea datelor personale; (iii) ştergerea datelor personale; (iv) limitarea prelucrării datelor personale; (v) dreptul de a obiecta la prelucrare şi (vi) dreptul la portabilitatea datelor, după cum urmează:

(a)             Dreptul de acces – se referă la dreptul să obții o confirmare din partea Grain Trip că prelucrăm sau nu datele tale cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate;

(b)             Dreptul la opoziție – se referă la dreptul să te opui prelucrării datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al Grain Trip. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, există dreptul de a te opune prelucrării în orice moment;

(c)             Dreptul la rectificare­– se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate din partea Grain Trip;

(d)             Dreptul la ștergerea datelor (sau „dreptul de a fi uitat„) ­– se referă la dreptul să soliciți să fie șterse datele tale cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate cu nerespectarea legii; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale a Grain Trip; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;

(e)             Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care contești exactitatea datelor, pe o perioadă care să permită verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, cerând în schimb restricționarea; în cazul în care lui Grain Trip nu îi mai sunt necesare datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le soliciți pentru realizarea sau constatarea unui drept în instanță; în cazul în care te-ai opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Grain Trip prevalează asupra celor care îți aparțin;

(f)              Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul să primești de la Grin Trip datele personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit si care poate fi citit automat, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic [acest drept se aplică dacă datele cu caracter personal au fost transmise în baza consimțământului tău conform art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 9 alin. (2) lit. a) din Regulament sau a executării sau în vederea încheierii unui contract conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament].

În cazul în care GRAIN TRIP prelucrează datele tale cu caracter personal pe baza consimţământului acordat, ai dreptul să îți retragi consimţământul în orice moment. Această retragere nu afectează legalitatea prelucrării bazată pe consimţământul acordat anterior.

Ori de cate ori GRAIN TRIP va aduce vreo modificare prezentei informări, aceasta va fi actualizată și accesibilă pe acest website.

GRAIN TRIP te informează că ai dreptul să depui o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în cazul în care consideri că prelucrarea datelor tale cu caracter personal încalcă Regulamentul.

Poți contacta responsabilul cu protecția datelor al GRAIN TRIP prin email la dataprotection@graintrip.ro pentru orice informații și/sau cereri privind datele tale cu caracter personal, colectarea și prelucrarea acestora.